Visa thăm thân

Tư vấn hồ sơ xin Visa Mỹ cho thăm thân, công tác

Tư vấn hồ sơ xin Visa Mỹ cho thăm thân, công tác

Công dân Việt Nam muốn nhập cảnh vào Mỹ nhằm mục đích, công tác, thăm thân, bắt buộc phải có một visa Mỹ do Lãnh sự quán Mỹ cấp. Visa Mỹ là một giấy phép để được nhập cảnh vào Mỹ. Quý khách được phép nhập cảnh vào Mỹ trong thời hạn visa Mỹ cho phép.Và khi visa Mỹ hết hạn, quý khách bắt buộc phải rời khỏi Mỹ.

Đọc tiếp » Sunlight EC Tư vấn hồ sơ xin Visa Mỹ cho thăm thân, công tác