Trường Trung Học Lexington - Đối tác độc quyền của Amerigo và Sunlight EC

Trường Trung Học Lexington - Đối tác độc quyền của Amerigo và Sunlight EC Sunlight EC

Một môi trường giáo dục tốt không chỉ đơn thuần yêu cầu một chỗ ngồi trong lớp học. Tại Trường Trung Học Công Giáo Lexington - một đối tác độc quyền của Amerigo & Sunlight EC - bạn sẽ được tiếp cận các công cụ, tài nguyên, và con người, những thứ giúp bạn mở rộng cánh cửa đến với tương lai vô hạn ở phía trước.

 

Lời hứa của Amerigo

Hành trình của mỗi học sinh du học đến một trường đại học của Mỹ yêu cầu một phương pháp tiếp cận riêng. Không trường nội trú nào khác tại Mỹ có hướng dẫn về các trường đại học và cơ hội dự bị như Amerigo. Thông qua sự hợp tác của chúng tôi với một số trường đại học đã chọn, mỗi học sinh Amerigo nhận được một thư chấp nhận có điều kiện đến một đối tác Mạng Lưới Trường Đại Học Amerigo ngay sau khi tốt nghiệp Amerigo. 

Mạng Lưới Trường Đại Học của Amerigo là một tổ hợp các tổ chức giáo dục cấp cao hàng đầu chia sẻ các giá trị của Amerigo: một sự cam kết đối với cộng đồng quốc tế, giao lưu văn hóa và thành tích của học sinh sinh viên. Sự hợp tác của chúng tôi đảm bảo rằng các học sinh Amerigo đạt kết quả cao có một lộ trình rõ ràng để vào đại học. Khi theo chọn một trường thuộc Mạng Lưới Trường Đại Học, các bài kiểm tra chuẩn hóa như SAT, ACT, TOEFL, và IELTS không còn yêu cầu nữa. Quá trình đăng ký học rất dễ dàng và được miễn phí phí nộp hồ sơ cũng như được tiếp cận các loại học bổng.

 

 

Chương Trình Tư Vấn Đại Học

Các trường đại học ở Mỹ muốn những học sinh không chỉ có điểm số cao. Họ muốn những sinh viên có chương trình học tập khắt khe, tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và là tấm gương về năng lực lãnh đạo toàn diện. Chúng tôi tin tưởng rằng bằng việc đưa ra một kết hoạch ngay từ ngày đầu tiên, bạn có thể đạt được những tham vọng riêng có của mình và gặt hái những kết quả mà bạn mong muốn: được nhận vào trường đại học tại Mỹ mà bạn chọn. Con đường để được nhận vào đại học và trải nghiệm một giáo dục phong phú bắt đầu từ giây phút bạn tham gia chương trình Amerigo. Bao gồm các buổi hội thảo, các môn học, và các hoạt động, Chương Trình Tư Vấn Đại Học Amerigo được thiết kế để giúp bạn đạt được các mục tiêu cá nhân của mình - từ lớp 9 cho đến ngày tốt nghiệp. Bằng cách làm việc với các tư vấn viên và giáo viên, bạn sẽ xác định được bạn muốn gì từ trường đại học, các trường đang tìm kiếm gì từ bạn, đưa ra một kế hoạch có định hướng hành động, làm việc để đá p ứng các mục tiêu thử nghiệm chuẩn hóa của bạn, và hoàn thành quá trình nộp đơn

 

 

Thời Khóa Biểu Mẫu Hàng Tuần

 
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
7:00 Sáng 
Điểm danh
Ăn sáng
Điểm danh
Ăn sáng
Điểm danh
Ăn sáng
Điểm danh
Ăn sáng
Điểm danh
Ăn sáng
 
 
8:00 Sáng
9:00 Sáng
10:00 Sáng
11:00 Sáng
Chương trình
Dự Bị Đại Học
Chương trình
Dự Bị Đại Học
Chương trình
Dự Bị Đại Học
Chương trình
Dự Bị Đại Học
Chương trình
Dự Bị Đại Học
Điểm Danh/
Ăn Sáng
11:00 Sáng
Thời Gian Tự Do
Điểm Danh/
Ăn Sáng
12:00 Trưa
Ăn trưa
Ăn trưa
Ăn trưa
Ăn trưa
Ăn trưa
Ăn trưa
Ăn trưa
1:00 Chiều
2:00 Chiều
3:00 Chiều
Chương Trình
Dự bị đại học
Chương trình
dự bị đại học
Chương trình
dự bị đại học
Chương trình
dự bị đại học
Chương trình
dự bị đại học
Thăm Quan
Văn Hóa
đến Khu Vực
Địa Phương
Cơ Hội
Dịch Vụ
Tùy Chọn
 
4:00 Chiều
5:00 Chiều
Các hoạt động
sau giờ học
(Thể thao/ban nhạc)
Các hoạt động
sau giờ học
(Thể thao/ban nhạc)
Các hoạt động
sau giờ học
(Thể thao/ban nhạc)
Các hoạt động
sau giờ học
(Thể thao/ban nhạc)
Các hoạt động
sau giờ học
(Thể thao/ban nhạc)
Các Hoạt Động
Theo Nhóm &
Thi Đấu
6h:00 Chiều
Ăn tối
Ăn tối
Ăn tối
Ăn tối
Ăn tối
Ăn tối
Ăn tối
7h:00 Tối
Phụ đạo tiếng anh
Phụ đạo tiếng anh
Phụ đạo tiếng anh
Phụ đạo tiếng anh
Hoạt Động
Cuối Tuần/
Xem Phim Tại
Các Rạp Địa
Phương
Thời Gian
Tự Do
Họp Tại Nhà
8h:00 Tối
9h:00 Tối
Giờ học
Giờ học
Giờ học
Giờ học
Giờ Học
10h:00 Tối
Thời gian tự do
Thời gian tự do
Thời gian tự do
Thời gian tự do
Thời Gian
Tự Do
Thời Gian
Tự Do
11h:00 Tối
Tắt đèn
Tắt đèn
Tắt đèn
Tắt đèn
Tắt Đèn

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với  Công ty tư vấn du học Sunlight EC

– Hotline: 0915.179.821 & 0984.129.688
– Email: duhoc@sunlightec.com.vn