Du học Hàn Quốc

Chương trình Visa thẳng du học Hàn Quốc

Chương trình Visa thẳng du học Hàn Quốc

Sau thành công của chương trình Visa Thẳng – 100% đạt visa năm 2016, Bộ Tư pháp Hàn Quốc tiếp tục áp dụng chương trình Visa Thẳng từ ngày 02 tháng 03 năm 2017 đến năm 2018, mở ra nhiều cơ hội du học cho các  học sinh, sinh viên.

Đọc tiếp » Sunlight EC Chương trình Visa thẳng du học Hàn Quốc