Du học Hà Lan

Chương trình Dự bị Đại học ONCAMPUS Amsterdam tại Amsterdam University of Applied Science (AUAS)

Chương trình Dự bị Đại học ONCAMPUS Amsterdam tại Amsterdam University of Applied Science (AUAS)

Bên cạnh Đại học nghiên cứu Amsterdam còn có Đại học khoa học ứng dụng Amsterdam – Amsterdam University of Applied Science – AUAS. Hai trường Đại học do một Ban quản lý điều hành và cũng khá gần nhau phù hợp cho những sinh viên không muốn học tại trường Đại học nghiên cứu UvA.  AUAS là một trong những trường Đại học lớn nhất đào tạo các ngành về Kinh tế ở Hà lan.

Đọc tiếp » Sunlight EC Chương trình Dự bị Đại học ONCAMPUS Amsterdam tại Amsterdam University of Applied Science (AUAS)